ZGOŠČENKA GESTALTA POTRDILO

Leta 2013 sem pridobila potrdilo o zaključenem programu “Zgoščenka gestalta”.
Delavnico je vodil Tomaž Flajs, GITA, inštitut za geštaltsko terapijo Ljubljana.

Program je obsegal naslednje delavnice:
1. Kontakt, zavedanje in rast
2. Gestalt eksperiment
3. Delo s sanjami v gestalt terapiji
4. Fenomenološki pristop
5. Delo s telesom v gestalt terapiji
6. Zaključevanjegestalt-terapija-certifikat