VODSTVO ANGELOV POTRDILO

Oktobra leta 2014 sem se udeležila tečaja Vodstvo Angelov.